DeLaMar Theater

Aan het DeLaMar Theater in Amsterdam heeft Van Dorp grootkeukens de keukens en koelinstallaties geleverd. Tevens verzorgt Van Dorp grootkeukens het onderhoud van deze apparatuur.

Met Kennis en Respect